29 grudnia 2008

Most kolejowy w Pieniężnie

Most kolejowy w Pieniężnie
Jeden z najwyższych mostów województwa powstał w Pieniężnie, na trasie linii kolejowej łączącej Olsztyn z Królewcem i Braniewem. Linię tę oddano do eksploatacji w 1885 roku, w tym czasie zbudowano też sam most. W 1945 roku został on wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie. Przez kilka lat linia Olsztyn - Pieniężno - Braniewo była nieczynna, gdyż połączenie Pieniężno - Królewiec przestało mieć sens - Królewiec znalazł się w rosyjskiej części Prus Wschodnich. Most jednak odbudowano i oddano do użytku w marcu 1951 roku. Jego wysokość to 30 metrów, długość 160 m.

22 grudnia 2008

Olsztyn świąteczny

Olsztyn świąteczny

20 grudnia 2008

Stoczek Klasztorny

Stoczek Klasztorny

17 grudnia 2008

Olsztyn kolejowy

Olsztyn kolejowy

14 grudnia 2008

Kościół św. Piotra i Pawła w Pieniężnie

Kościół św. Piotra i Pawła w Pieniężnie
Kościół p.w. św. Piotra i Pawła z XIV wieku. Budowla charakterystyczna dla gotyku warmińskiego (wieżyczki zbudowane z zielono polerowanej cegły i siodłowy dwuspadowy dach wieży). Główne wejście do kościoła prowadzi przez portal wieży.

13 grudnia 2008

Historycznie

Historycznie
Kolaż fotografii z rodzinnych zdjęć (lata 1930-1981)
13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Przyniósł on tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie - izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje...więcej.

9 grudnia 2008

Wsi spokojna, wsi wesoła

Wsi spokojna, wsi wesoła
Wsi spokojna, wsi wesoła...kilka urywków rzeczywistości uwiecznionych na fotografii   [okolice Henrykowa, trasa Orneta-Pieniężno]

6 grudnia 2008

Uliczki Ornety

Uliczki Ornety
Orneta | Warmia

3 grudnia 2008

Olsztyńskie szubienice

Olsztyńskie szubienice
Olsztyńskie "szubienice" to Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Zajmuje zaszczytne miejsce w centrum Olsztyna (na dawnym placu Armii Czerwonej, przy dawnej al. Zwycięstwa). Pomnik odsłonięto w 1954 roku. Składa się z dwóch szarych charakterystycznych pylonów, mających symbolizować otwarty łuk triumfalny. Od lat toczą się spory o wyburzenie lub przeniesienie tego słynnego dzieła Xawerego Dunikowskiego.
Czy to słuszne rozwiązanie?

1 grudnia 2008

Kwiecewo

Kwiecewo
Kościół p.w. św. Jakuba Starszego w Kwiecewie