Stoczek Klasztorny. Ołtarz główny /Obraz Matki Bożej Królowej Pokoju/, organy, legenda

Początki kultu maryjnego w Stoczku Klasztornym sięgają czasów średniowiecza, ale są mało znane. Według legendy dwie dziewczynki grabiące siano na łące nieopodal Stoczka znalazły w pniu starego dębu figurkę Matki Bożej. Powodowane pobożnością, zaniosły figurkę do Stoczka. Mieszkańcy wsi ucieszyli się bardzo i postanowili wznieść kaplicę. Jednak wczesnym rankiem następnego dnia rzeźbę znaleziono przy dębie. Miejscowy proboszcz z Kiwit, gdy dowiedział się o tym, umieścił figurkę w swoim kościele. Jednak i z tego miejsca powróciła ona tam, gdzie rósł spróchniały dąb. Proboszcz pobudował przy dębie małą kaplicę, a miejsce to zaczęło być nawiedzane przez wiernych. 
W klasztorze w Stoczku w latach 1952–1953 więziony był przez władze komunistyczne kardynał Stefan Wyszyński. Tutaj właśnie przygotował akt zawierzenia Matce Bożej całej Ojczyzny. W jednym z pomieszczeń znajduje się dziś izba pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miejscu. 19 maja 1987 roku papież Jan Paweł II kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym włączył w poczet Bazylik Mniejszych.