Olsztyńska Wenecja i Pałac Archiprezbitera

Olsztyńska Wenecja, ul. Górna. W tym miejscu pod koniec XIX w. po obu stronach Łyny powstały przystanie dla łodzi i budynki gospodarczo-mieszkalne. Obecny widok to rekonstrukcja z lat 90. XX w. Zwieńczeniem uliczki jest kamienica Warty, przy Moście św. Jana. Nazwa Olsztyńska Wenecja pojawiła się w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ domy były wybudowane bardzo blisko rzeki.

Pałac Archiprezbitera został wybudowany w latach 1771- 1772 w stylu neobarokowym jako siedziba archiprezbiteratu olsztyńskiego, był wielokrotnie przebudowywany. Na początku XX wieku obiekt przebudowano na pałac biskupi, nadając mu charakter, obowiązującego wówczas w Królestwie Prus, stylu secesyjnego z bogatymi zdobieniami. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie sakralnej zabudowy XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba, przy ul. Stanisława Staszica.