Warmia na weekend (5 z 5) / Warmia kusi Lidzbarkiem Warmińskim

Średniowieczny zamek w Lidzbarku Warmińskim był siedzibą biskupów warmińskich i stolicą Warmii. Tak dobrze zachowanej, niezniszczonej podczas ostatniej wojny budowli podobnej klasy i urody nie ma w tej części Europy. Stąd określenia zabytku jako Wawel północy, perła gotyku, które oddają unikatowy charakter tej warowni powstałałej u zbiegu dwóch rzek, Łyny i Symsarny. Wcześniej pogańscy Prusowie nieopodal zbudowali gród zwany Lecbarg, który w 1240 roku zdobyli Krzyżacy i nazwali Heilsbergiem (Górą Zbawienia). Murowany zamek powstał w drugiej połowie XIV wieku, później był rozbudowywany.
Lidzbark Warmiński zapisał się w historii nie tylko jako stolica Warmii. Tu na początku XVIII wieku szwedzki król Karol XII podejmował przyszłego króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. W czerwcu 1807 roku pod miastem Napoleon Bonaparte rozegrał wielką bitwę z wojskami rosyjskimi.
Oczom turystów ukazuje się też wspaniała oranżeria Ignacego Krasickiego. Poeta stworzył w mieście teatr, wieczory literackie, a jego ogrody były znane w całej Polsce. Zgromadził bogaty księgozbiór, ogromną kolekcję grafik, galerię obrazów oraz zbiory medali. Ogrody biskupie rozciągały się na południe od kościoła, na prawym brzegu Łyny. Znajdowały się tu pawilony ogrodowe i pałacyki. Budowle zniszczono w trakcie wojen szwedzkich. Odbudową ogrodów zajął się biskup Teodor Potocki, a do wielkiej świetności doprowadził je właśnie Krasicki. Oranżeria przyjęła formę barokowego klasycyzmu stanisławowskiego, zdobiona herbem Krasickiego, z półkolumnami porządku toskańskiego.
Do tego most Kopernika, kościół pw. św. Piotra i Pawła, Wysoka Brama i układ architektoniczny miasta. Zatem perła to czy nie perła? Niżej film promujący zamek biskupów warmińskich oraz Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim.

A skoro Lidzbark Warmiński to i Szlak Zamków Gotyckich. To samochodowa trasa turystyczna grupująca 12 gotyckich zamków Warmii, Mazur i Kaszub. Na Warmii to Olsztyn i Lidzbark, na Mazurach Ostróda, Nidzica, Ryn i Kętrzyn.

Warmia na weekend / trasa Olsztyn-Frombork
Warmia na weekend / trasa Olsztyn-Stoczek Klasztorny  
Warmia na weekend / trasa Olsztyn-Reszel 
Warmia na weekend / Reszel 
Warmia na weekend / Lidzbark Warmiński