Olsztyn | Jezioro Długie | Czuć już wiosnę

Olsztyn | Jezioro Długie
Mamy marzec. Na fotografiach jeszcze zamarznięte jezioro Długie. Położone jest ono w zachodniej części Olsztyna, w dorzeczu Łyny. Ma sztuczne połączenie z jeziorem Czarnym i Ukiel. Jego północna część jest zalesiona, na wschód od północnej zatoki jeziora znajduje się rezerwat Mszar, w części południowej – zabudowania. Wydłużony zbiornik rozciąga się na ponad 1,5 km, zajmuje prawie 27 ha, a w najgłębszym miejscu sięga 17 m.
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie
Olsztyn | Jezioro Długie

W granicach administracyjnych Olsztyna znajduje się 15. jezior. W XIX w. miasto mogło poszczycić się jeszcze większą ilością zbiorników wodnych. Sprzedano np. jeziora położone przy obecnej ul. Warszawskiej. W prywatne ręce trafiły zbiorniki Choinki, Płociduga, Fajferek, Staw Górny. Niektóre z nich kupił przedsiębiorca August Hipler, który rozpoczął w celach zarobkowych spuszczanie wody i ich zasypywanie. Jezioro Fajferek zostało zasypane w 1882 r., a mieszkańcy Olsztyna przenieśli kąpiele nad jezioro Długie, gdzie 24 sierpnia 1878 r. oddano do użytku kąpielisko dostępne tylko dla przyzwoitej publiczności płci męskiej oraz dla nauczycieli i ich uczniów.  

Błękitny szlak to czterokilometrowy pieszy szlak, który rozpoczyna się przy brzegu jeziora Długiego, a kończy w Jakubowie. Szlak zaczyna się przy ulicy Bałtyckiej, następnie prowadzi wzdłuż jego brzegu w kierunku Lasu Miejskiego. Na teren leśny wchodzi w pobliżu drewnianego mostu spinającego brzegi jeziora. Dalej szlak przecina ulicę Leśną, by zaraz potem połączyć się na około 600 metrów ze szlakiem czarnym. Po ich rozejściu dochodzi do Mostu Smętka nad Łyną. W jego pobliżu znajduje się skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym, prowadzącym z Olsztyna do Torunia. Trasa prowadzi do Jakubowa, gdzie usytuowana jest meta.