Kapliczki warmińskie: okolice Stoczka Klasztornego i Dobre MiastoDwa górne zdjęcia to kapliczki usytuowane wokół Stoczka Klasztornego, poniżej w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Dokładnie nie wiadomo, kiedy zaczęto budować kapliczki. Geneza tych obiektów kultu, jest bowiem bardzo stara i niezbyt jasna, posiadająca przynajmniej kilka sugerowanych źródeł. Według jednej z wersji, nazwa „kapliczka” wywodzi się od łacińskiego wyrazu ~cappa czyli płaszcz. Domniemywa się, że chodzi tu o płaszcz św. Marcina, który przechowywany był w specjalnej celi - pomieszczeniu wewnątrz specjalnego, niewielkiego kultowego budynku o charakterystycznych kształtach, zwanym właśnie „kaplicą”. Według innych przypuszczeń już św. Ambroży z II poł. IV wieku wspominał o kapliczkach jako o miejscach kultu.
W okresie późniejszym, kapliczki ustawiano na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Ze względu na niski koszt budowy fundowane były przez mniej zamożnych wiernych. Są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego, choć występują też w innych krajach europejskich. 
Tradycja budowania kapliczek jest ciągle żywa, nadal wznoszone są obiekty tego typu.