Spacerkiem po Gietrzwałdzie

W Gietrzwałdzie mieściła się pierwsza księgarnia polska na Warmii (otwarta w 1878 r.). W domu tym, w marcu 1886 r. wydano pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej”. Właścicielem domu i księgarni był Andrzej Samulowski (1840-1928) – poeta, działacz społeczny, oświatowy i polityczny na Warmii. Aktywnie działał w polskich stowarzyszeniach, utrzymywał liczne kontakty kulturalne w Polsce. Pisał wiersze nacechowane umiłowaniem Warmii i Polski. W czasie plebiscytu (1920 r) dom jego był ośrodkiem pracy propagandowej i politycznej.
Wystawa w gietrzwałdzkim Domu Kultury