Bazylika Mniejsza w Dobrym Mieście

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście - druga co do wielkości świątynia Warmii; tytuł Bazyliki Mniejszej (19 maja 1989).Godną polecenia atrakcją są organy. Posiadają one 49 głosów i 3522 piszczałki. W sezonie letnim organizowane są cudowne koncerty.Biblioteka kapitulna pełni obecnie funkcję muzeum i jest udostępniona zwiedzającym. Można w nim zobaczyć pozostałości dawnego wyposażenia kolegiaty. Bogaty skarbiec i księgozbiór uległ niestety rozproszeniu po ostatniej wojnie. Biblioteka została wywieziona w czasie wojen ze Szwedami.