Lutry

Przedstawiam piękną, warmińską wieś Lutry, która położona jest w powiecie olsztyńskim, na trasie Biskupiec-Bisztynek. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska Henryka Lutra - wójta krajowego. Wieś została założona ok. 1333-1342 r., jednak dokument lokacyjny nie zachował się. Drugi akt lokacyjny był wystawiony przez biskupa Henryka Sorboma w 1375 r. Mieszkańcy wsi byli zobowiązani do szarwarku na rzecz zamku w Jezioranach. W czasie wojen polsko-krzyżackich i szwedzkich wieś została zniszczona. W 1783 r. liczyła 57 "dymów".
W plebiscycie w 1920 r. głosowano za Prusami Wschodnimi (ok. 700 głosów). Po 1945 r. Lutry stały się wsią sołecką ze szkołą.