Wiadukt kolejowy

Olsztyński wiadukt kolejowy nad rz. Łyną został zbudowany w latach 1872-1873. Jest zabytkiem architektonicznym.
Widoczny wiadukt kolejowy to jedyny zachowany element pierwszego etapu tworzenia w Olsztynie węzła kolejowego, będącego w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku głównym czynnikiem miastotwórczym stolicy Warmii.