Olsztyn - Gutkowo. Kościół św. Wawrzyńca

Ta niezwykle malowniczo położona ceglana budowla z drewnianą wieżą należy do grupy typowych wiejskich kościołów gotyckich, jakich w XIV wieku powstało na historycznej Warmii kilkanaście. Zlokalizowana jest na wzgórzu w obecnej dzielnicy Olsztyna, kiedyś wsi, Gutkowie.
Kościół wybudowany został na przełomie lat 1375-1400. Ciekawy architektonicznie, stylowo skromny, od początku swojego istnienia był ściśle związany z Olsztynem. Do roku 1871 funkcjonował jako kościół filialny parafii św. Jakuba.