Tajemnicze posągi

Baby pruskie to posągi, najczęściej półtorametrowe, pochodzące z czasów średniowiecza. Do dziś nie wiadomo jaką spełniały funkcję. Pierwsze wzmianki o kamiennych babach datowane są na ok. 1700-1750 rok. Wg naukowców jest ich 21, z czego 8-13 to dzieła nowożytnych rzeźbiarzy. Występują dwa wyraźne skupiska "bab pruskich": w okolicach Iławy oraz Bartoszyc. Posągi mają zaznaczone rysy twarzy, w prawej ręce trzymają róg (rytualne naczynie do picia), w lewej miecz lub tasak. Wbrew nazwie przedstawiają mężczyzn. Historycy coraz częściej twierdzą, że posągi powstawały na zlecenie Krzyżaków i mogły mieć związek z turniejami rycerskimi. Inna hipoteza wskazuje na bohaterów, którzy zginęli na obcej ziemi lub osoby, które za jakieś przewinienia zostały zaklęte w kamienie. Na pewno jest to wspaniały symbol pruskiego pochodzenia Warmii.