Olsztyńska baba pruska

Na dziedzińcu olsztyńskiego zamku znajduje się samotna baba pruska, która jest pamiątką po pogańskiej przeszłości Warmii i Mazur. Symbolizuje tryumf chrześcijaństwa na tych terenach. Posąg ten pierwotnie znajdował się w Barcianach, w parku zamkowym, skąd w listopadzie 1948 roku został przewieziony do olsztyńskiego muzeum. Pierwsze wzmianki o posągu z Barcian są dosyć późne. W 1836 roku odnotowano jego istnienie w książce pastora Behnischa.