26 maja 2008

Pomajówkowe wspomnienie

Zdjęcia z IV Rotariańskiej Majówki Lotniczej: lądowanie samolotu, popis olsztyńskich policjantów, pokaz tańca Szkoły Wasilewski-Felska oraz humor Tadeusza Drozdy. Na marginesie dodam, że zdjęcie z policjantami zostało zamieszczone w wydaniu 22/2008 tygodnika Wprost.

1 komentarz

Zajrzyj

Co Cię interesuje?

| Copyright © 2007/20 Kochamy Warmię |