Pomajówkowe wspomnienie

Zdjęcia z IV Rotariańskiej Majówki Lotniczej: lądowanie samolotu, popis olsztyńskich policjantów, pokaz tańca Szkoły Wasilewski-Felska oraz humor Tadeusza Drozdy. Na marginesie dodam, że zdjęcie z policjantami zostało zamieszczone w wydaniu 22/2008 tygodnika Wprost.