Kościół w Klewkach

Wieś Klewki założyła w r.1352 kapituła warmińska.
Znajduje się tu kościół murowano-drewniany p. w. św. Walentego i św. Rocha, który wybudowano w połowie XVI wieku, konsekrował go w r. 1581 bp warmiński, Marcin Kromer, świątynia jednak spłonęła. W latach 1718-1720 trwała jej odbudowa. Kościół przebudowano w stylu barokowym, drewniana wieża pochodzi z 1829 roku. Polichromia stropu jest barokowo-ludowa z XVIII w.We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują: ołtarz główny barokowy z końca XVIII w. oraz polichromia sklepienia niegdyś osiemnastowieczna, przemalowana w XX wieku.