Michał Lengowski

LENGOWSKI Michał (1873-1967)
warmiński poeta ludowy i działacz polonijny; 1891-1908 górnik w Westfalii, 1920 działacz Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego, współzałożyciel Związku Polaków w Prusach Wsch. (1920) i działacz Związku Polaków w Niemczech; członek Instytutu Mazurskiego w Olsztynie; 1955 prezes olsztyńskiego Oddziału ZLP; w twórczości nawiązywał do tradycji ludowej, zbierał pieśni, legendy i przysłowia; autor (pisał głównie gwarą) wierszy patriotycznych, okolicznościowych, satyryczno-humorystycznych; od 1967 roku przyznawana jest regionalna nagroda jego imienia.