Olsztyn. Urząd Pocztowy nr 1

Główny Urząd Poczty Polskiej w Olsztynie ma swą siedzibę w neogotyckim budynku z końca XIX wieku. Ulica Pieniężnego, przy której zlokalizowany jest budynek, to jedna z najważniejszych ulic olsztyńskiego Śródmieścia. W czasach Prus Wschodnich nazwa ulicy brzmiała Wilhelmstraße (na cześć króla Prus Wilhelma I Hohenzollerna). Gmach urzędu pocztowego został oddany do użytku 1 października 1887 roku. W 1907 roku nastąpiła jego rozbudowa.