Kapliczki warmińskie: Wozławki

Warmia, nazywana niejednokrotnie Świętą Warmią, ma wszelkie predyspozycje do tej nazwy. Jest bowiem krainą kapliczek i krzyży przydrożnych, licznie rozsianych wzdłuż dróg wijących się między łagodnymi pagórkami. Na zdjęciu kapliczka zlokalizowana w Wozławkach, na szlaku Biskupiec Reszelski-Bartoszyce.