Praga. Praha. Prague...

"Jeśli szukam innego wyrazu, by powiedzieć tajemnica, znajduję tylko słowo Praga. Jej piękno jest zmącone i melancholijne jak piękno komety, jak wrażenie ognia pokrętne i skryte..."
Polecam album: Praga