Kolej warmińska: Lidzbark Warm. - Sątopy Samulewo

 Okolice Rokitnika i Kiwit - pozostałości starej linii kolejowej Lidzbark Warm. - Sątopy Samulewo, która została zamknięta w 1945 roku. Data ostatecznej fizycznej likwidacji to lata 1945-1946. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie nasypy i fragmenty mostów. W kolejowych budynkach mieszkają ludzie.Linię kolejową Orneta - Lidzbark Warm. - Sątopy Samulewo oddano do użytku 1.09.1905 roku, należała ona do Preussische Staatsbahnen - Pruskich Kolei Państwowych i liczyła 64,2 km.
Daty otwarcia linii kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim, Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) oraz Rejonie Kłajpedy (Litwa).