Na grzyby...

Borowiki szlachetne [nazwy potoczne i ludowe: prawdziwek, grabak, borownik, grzyb majowy, grzyb prawdziwy, grzyb sprawiedliwy, grzyb właściwy, prawdzik, grzyb prawy, prawak, prawik, przawdziwik, prawdziwiec, grzyb dębowy oraz królewski]. Naznaczone Warmią grzyby zebrane zostały w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - okolice Łańska, Butryn i Nowej Wsi.