Kościół św. Trójcy w Braniewie

Kościół św. Trójcy w Braniewie (obecna cerkiew greko-katolicka) został wybudowany w 1681 roku w miejscu małej kaplicy. Została ona spalona przez Krzyżaków, a jej późniejszą odbudowę konsekrował sam Marcin Kromer. Dopiero w 1937 przy kościele zorganizowano samodzielną parafię. Po wojnie obiekt został uszkodzony, a jego naprawa zajęła 6 lat. Dziś swoją świątynię mają tu Ukraińcy.