Ratujmy kapliczki warmińskie

Olsztyńskie starostwo przeznaczy na renowację warmińskich kapliczek 250 tysięcy euro.
Warmińskie kapliczki przez lata popadły w zapomnienie, a ich stan cały czas się pogarszał. Powiat olsztyński rozpoczął w 2003 r. realizację projektu "Ratujmy kapliczki warmińskie".
W przeciwieństwie do otaczających ją Prus Książęcych, Warmia nie została objęta reformacją, lecz pozostała katolicka. Zawdzięcza temu dużą liczbę zachowanych do dziś kapliczek - około 1600. Najstarsza kapliczka pochodzi z 1601 r. i znajduje się w Dobrągu koło Barczewa, 50 kapliczek wybudowano w XVIII wieku. Przeważająca większość jednak powstała w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Kapliczki były budowane na znak wdzięczności, w związku z końcem wojny lub przetrwania epidemii. Były też formą wyrażania prośby o uchronienie przed nieszczęściem. Częściowo spełniały funkcje brakujących w okolicy kościołów. Fundatorami były najczęściej gminy wiejskie lub osoby prywatne. (źródło: IAR)
[Kapliczka w okolicy Ornety, przy drodze Dobre Miasto-Orneta]