Ratusz w Ornecie

Ratusz w Ornecie wybudowany został w stylu gotyckim i znajduje się w centralnej części rynku. Powstał w 1351 roku na miejscu dawnego domu kupieckiego. Pierwsza wzmianka o budynku datowana jest na 1359. Obecny kształt bryły ratusza został nadany w latach 1376-1389. W XV wieku ratusz został obudowany murowanymi budami, które wzmiankowane są już w 1423 roku. W 1614 roku owe budy uzyskały status domków budniczych. Ratusz ornecki zbudowany jest na planie prostokąta z dosyć znacznie rozczłonkowanym szczytem. Dach wieńczy ośmioboczna wieżyczka barokowa z galeryjką, która odnawiana była trzykrotnie w 1586, 1622, 1832 roku. W hełmie wieży umieszczony jest najstarszy na Warmii dzwon pochodzący z 1384 roku.