Kapliczki warmińskie: Brąswałd

Kapliczki warmińskie zlokalizowane w okolicy Brąswałdu, datowane na XIX wiek (ostatnia pochodzi z 1886 roku).