Most kolejowy w Pieniężnie

Jeden z najwyższych mostów województwa powstał w Pieniężnie, na trasie linii kolejowej łączącej Olsztyn z Królewcem i Braniewem. Linię tę oddano do eksploatacji w 1885 roku, w tym czasie zbudowano też sam most. W 1945 roku został on wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie. Przez kilka lat linia Olsztyn - Pieniężno - Braniewo była nieczynna, gdyż połączenie Pieniężno - Królewiec przestało mieć sens - Królewiec znalazł się w rosyjskiej części Prus Wschodnich. Most jednak odbudowano i oddano do użytku w marcu 1951 roku. Jego wysokość to 30 metrów, długość 160 m.