Braniewo, wieża gotycka

Wieża jest jedyną pozostałością po nieistniejącym już zamku biskupim z XIII wieku. Zbudowana została na przełomie XIII i XIV wieku w stylu gotyckim. Pierwotnie wieża łączyła zamek z podzamczem. Wchodziła w skład powstałego później Seminarium Nauczycielskiego. Wieża ma trzy piętra. Wybudowano ją na planie kwadratu.