Dom "Gazety Olsztyńskiej"

Dom "Gazety Olsztyńskiej" istnieje od 1992 r. i jest siedzibą muzeum. Od 1920 do 1939 r. w budynku mieściła się redakcja i drukarnia jedynej na Warmii polskiej gazety. Muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii Warmii oraz Olsztyna.