Mikołaj Kopernik w Olsztynie

Mikołaj Kopernik był w Olsztynie administratorem kapituły w latach 1516-1519, a potem 1520-1521. Podczas pobytu na zamku zajmował się sprawami reformy systemu monetarnego w Prusach Królewskich, efektem czego ukończył Traktat o monetach. Tu dokonywał obserwacji ruchu planet, a olsztyńskie badania przyczyniły się też do napisania De revolutionibus, w którym astronom zawarł heliocentryczną teorię budowy świata. Na zamku olsztyńskim została napisana pierwsza księga dzieła. Kopernik odbywał liczne podróże po dobrach kapituły, by uregulować sprawy osadnicze. Notatki wpisywał do księgi zatytułowanej Lokacje łanów opuszczonych. Oryginał tej księgi, zawierający kilkadziesiąt własnoręcznych wpisów Kopernika, znajduje się w olsztyńskim Archiwum Diecezji Warmińskiej. Do jego głównych zadań należało: troska o właściwe zagospodarowanie dóbr kapitulnych, terminowe zbieranie czynszów, pilnowanie gospodarki leśnej, dbanie o zarząd miastami. Czytaj dalej... źródło