Elewator w Pieniężnie

Elewator zbożowy w Pieniężnie z baterią komór silosowych o pojemności 50,000 ton.