Synagoga w Barczewie

Synagoga została zbudowana w 1847 roku. W 1937 roku gmina żydowska sprzedała ją osobom prywatnym. Dzięki tej sprzedaży nie została zniszczona podczas nocy kryształowej. Pod koniec 1938 roku, w budynku synagogi odbywały się zajęcia warsztatowe. Podczas II wojny światowej hitlerowcy urządzili w niej więzienie, które istniało w okresie 1941-1945. W latach 1976-1978 przeprowadzono gruntowny remont synagogi adaptując pomieszczenia na oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Obecnie w synagodze znajduje się galeria sztuki.