Klasztor pokamedulski w Wigrach

Były klasztor Kamedułów położony jest na wzgórzu nad jeziorem Wigry. Za panowania księcia Witolda na wyspie wzniesiono dwór myśliwski, rozbudowany za Władysława IV. W 1667r. król Jan Kazimierz nadał wyspę wraz z zabudowaniami, okoliczne jeziora oraz duży kawał puszczy zakonowi kontemplacyjnemu kamedułów. Kameduli przybyli w roku następnym i założyli swoją siedzibę. Zbudowali kaplicę, kościół oraz liczne zabudowania gospodarcze. W 1671r. olbrzymi pożar strawił drewniane budynki na wyspie. W.1694 r. przystąpili więc kameduli do budowy dużego zespołu klasztornego z cegły. Wybudowano barokowy kościół, 12 domów pustelniczych, wieżę zegarową oraz kaplicę kancelarną. Wnętrze kościoła wypełnia aż 9 ołtarzy. Po trzecim rozbiorze w 1796r. władze pruskie dokonały konfiskaty dóbr kamedułów i kasaty klasztoru. Zniszczeń dokonano również podczas dwóch wojen światowych. Dziś klasztor jest odbudowany i udostępniony zwiedzającym. W podziemiach spoczywają zwłoki pierwszego biskupa węgierskiego oraz innych kamedułów. Przebywał tu również Jan Paweł II.