Klasztor w Wigrach


Suwalskie klimaty, Klasztor Pokamedulski w Wigrach, przystanek na trasie wycieczki z Olsztyna do Druskiennik, Trok i Wilna.