Pieniężno. Wieża ciśnień

Wieża ciśnień w Pieniężnie z 1905 r. o wysokości 40 m. Zbudowana została z cegieł, na górze umieszczony jest zbiornik wodny o pojemności 150 m3. Wieża służy do wyrównania ciśnienia wody w sieci oraz automatycznego sterowania pomp głębinowych. Używana jest do dziś.