Olsztyn. Klasztor franciszkanów

Budowę kościoła rozpoczęto 10 sierpnia 1926 r. Budowa klasztoru przeciągała się, ostatecznie prace ukończono w 1932 r. W czasie II wojny światowej klasztor zamieniono tymczasowo na lazaret wojskowy, natomiast w  marcu 1945 r. na szpital kolejowy, następnie pediatryczny. Mocno zniszczony budynek klasztoru zwrócono zakonnikom 6 kwietnia 1993 r., Dopiero w 1998 r., po dokonaniu najpotrzebniejszych napraw franciszkanie powrócili do pierwotnego miejsca zamieszkania.