Remiza straży pożarnej w Olsztynie

Remiza straży pożarnej została wybudowana w latach 1908–1909. Była jedną z wielu inwestycji związanych z uzyskaniem przez Olsztyn statusu miasta wyższej rangi. Budynek znajduje się w pobliżu obecnego pl. Roosevelta (tzw. Dolnego Przedmieścia). Przy projektowaniu remizy wykorzystany został motyw szczytów o falistych spływach. Zamknięte półkoliście poczwórne wrota dawnej wozowni przypominać mają arkadowe podcienia.  Całość wieńczy wieża z zegarem.