Wilno

Wilno. Kościoły św. Anny, św. Franciszka i Bernardyna, obok pomnik Adama Mickiewicza