Olsztyn. Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej

Cerkiew prawosławna w Olsztynie znajduje się w dawnej kaplicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ulicy Wojska Polskiego. Została wybudowana w latach 1903-1904 w stylu neogotyckim.
Od 25 grudnia 1946 roku w kaplicy odprawiane są nabożeństwa prawosławne. Po wojnie budynek
wyposażono w kopułki, krzyż przed budynkiem oraz ikonostas.