Pocztówka z prowincji

***

tutaj czas zakrzepł [...]

doskonałego snu
nie przerywa
szum gołębich skrzydeł
ani szelest fontanny

faraon w papirusach

namalowaną twarzą
pobłaża
nagłemu kwitnieniu drzewa

na nieruchomych ścięgnach
krótkie interludia
wygrywa przelatujący wiatr

poza tym cisza

 
Halina Poświatowska