Reszel. Most gotycki

Most gotycki na rzece Sajnie, zbudowany z cegły w drugiej połowie XIV wieku, odrestaurowany w 2000 roku.