Olsztyn, ul. Pieniężnego. Budynek Kurii Metropolii Warmińskiej