Zabudowa ryglowa, czyli mur pruski na Warmii

Mur pruski - tak potocznie określa się ścianę ryglową, szkieletową, szachulcową. Jest to rodzaj ściany wypełnionej murem z cegły, gruzu, gliny lub trzciny. Rezultatem jest specyficzny wizerunek otynkowanego zwykle na biało budynku poprzecinanego ciemnymi od dziegciu belkami, ułożonymi w kratownicę z ukośnymi zastrzałami. Widoczna konstrukcja drewniana traktowana jest jako element dekoracyjny, często impregnowany lub malowany. Mur pruski znany jest od średniowiecza, stosowany był w budownictwie mieszkalnym i gospodarczym. Budowle ryglowe występują na Śląsku, w zachodniej i północno-wschodniej Polsce, na Kaszubach czy Warmii i Mazurach. Jego rozpowszechnienie jest związane z kolonizacją na prawach niemieckich.
Na zdjęciach:
1. Zabytkowa willa w Lidzbarku Warmińskim.
2. Budynek Stowarzyszenia SARP w Olsztynie, Stare Miasto.
3. Magazyn solny, przy Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.
4. Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa, budynek gospodarczy.
5. Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci "Arka", Olsztyn, ul. Niepodległości. 
6. Budynek restauracji, Olsztyn, ul. Okopowa.  
7. Budynek nieczynnego młyna w Olsztynie.
8. Dawna kolejowa wieża ciśnień w Olsztynie.