Okolice Pieniężna: kapliczki i kaplice Warmii

 
 fot.ITGPieniężno