Olsztyn. Przy Kajki 3

...po remoncie budynek zajmuje bank. Wcześniej dom dawnej loży masońskiej oraz punkt konsultacyjny Monaru.