Jak to z reszelską basztą było?

Nad reszelskim zamkiem znajduje się baszta usytuowana w północno-zachodnim narożniku murów. Pochodzi ona z XV wieku i spełniała rolę strażnicy górującej nad całą okolicą. W jej najniższej kondygnacji znajdowało się więzienie dla przestępców skazanych na karę wieży. Przed rokiem 1806 baszta posiadała kilka poziomów. W baszcie zbiegały się ganki obronne zamku, a na najwyższej kondygnacji przebitej strzelnicami znajdował się ganek strażnicy, który dopiero w minionym wieku przykryto dachem.