Barczewo. Kapliczka przy ul. Mostowej

Kapliczka została zbudowana przed rokiem 1800. Jest ona czterostronna, zawiera okazałe nisze, w których zawieszone są drewniane krzyże.