Frombork. Kościół poewangelicki

Kościół poewangelicki z I poł. XIX wieku, obecnie dom pogrzebowy,  poniżej widok z wieży Radziejowskiego.