Olsztyn: Miasto - Ogród Europy

Koncepcja Olsztyna jako Miasta - Ogrodu Europy. Słoneczniki na rondzie przy placu Konstytucji 3 Maja.