Gdańsk. Stocznia Gdańska. Sala BHP

Sala BHP w Stoczni Gdańskiej, wystawa Jest jedna Solidarność. To tu toczyły się rozmowy strajkujących robotników i przedstawicieli komunistycznych władz, a 31 sierpnia podpisano Porozumienia Sierpniowe.
Sala BHP
Sala powstała na przełomie XIX i XX w. w czasie przebudowy gdańskiej Stoczni Cesarskiej. Przez jakiś czas hala pełniła funkcję magazynu torped. Po II wojnie światowej budynek zaadaptowano na potrzeby szkoleń bhp Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Obiekt od 1999 roku widnieje w rejestrze zabytków.