Kapliczki warmińskie: Przykop

wśród lasów Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej znajduje się warmińska wieś Przykop. trochę na pograniczu, z dala od miast, może i ludzi. tu życie wygląda inaczej. spokojniej. czasami przejedzie rozpędzony autobus, czasami słychać odgłosy piłowanego drewna, szczekania psa, częściej jednak w powietrzu unosi się cisza. świętość na tu inne imię. to jest moja prawdziwa Warmia.
15 sierpnia